Tiểu thương chợ Quang dò dẫm tìm đồ sót sau vụ cháy

Video
Các tiểu thương tập trung ở phía cổng vội vàng nhặt nhạnh những hàng hoá còn sót lại sau khi hỏa hoạn thiêu rụi cả khu chợ hơn 1.000 m2.