Tiểu thương tích trữ lương thực đón bão Matmo

Video
Gạo, thịt heo, xăng dầu... là những mặt hàng được tiểu thương huyện đảo Lý Sơn chủ động mua tích trữ trước khi bão số 5 đổ vào đất liền, sáng 30/10.