Tìm việc làm thêm, hàng loạt sinh viên sập bẫy cơ sở 'ma'

Video
Đánh vào tâm lý và nhu cầu tìm việc làm thêm của sinh viên, nhiều cơ sở giới thiệu việc làm tại TP.HCM đang tìm cách lừa đảo thông qua hình thức tuyển dụng lao động.

VIDEO MỚI NHẤT