Tín đồ Hindu xỏ xiên sắt qua miệng trong lễ hội diệt quỷ

Video
Các tín đồ của đạo Hindu không ngại đau khi xỏ các xiên sắt dài xuyên qua cơ thể nhằm bày tỏ lòng thành với thần Murugan.