Tin nóng 24H: 3 mẹ con quỳ lạy xin tên cướp tha mạng

Video
Thấy tên cướp cầm dao xông vào cửa hàng đe doạ, người mẹ cùng 2 con nhỏ quá hoảng sợ quỳ lạy, van xin tên cướp tha mạng.
Xem thêm