Tin nóng 24H: Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh thành bão

Video
Sáng mai áp thấp nhiệt đới đi vào biển Đông và có khả năng mạnh lên thành bão. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 11.