Tin nóng 24H: Chân cầu 125 tuổi ở Sài Gòn bị nứt

Video
Phần cầu thang dẫn tại chân cầu Mống - cầu thép nối quận 1 với quận 4 - bị nứt nhiều nơi.