Tin nóng 24H: Đã phát hiện cung điện vua Quang Trung?

Video
Qua những di vật phát hiện ở cuộc khảo cổ thăm dò cung điện Đan Dương, nhà nghiên cứu văn hoá Huế Nguyễn Đắc Xuân khẳng định đây là cung điện của vua Quang Trung.
Xem thêm