Tin nóng 24H: Điều tra vụ vũ công uốn éo phản cảm ở Đầm Sen

Video
Sở Văn hóa thể thao đã vào cuộc vụ vũ công uốn éo phản cảm trước các em nhỏ. Nhà tổ chức chương trình được yêu cầu phải giải trình. Sở cho biết, khi có kết quả điều tra, sẽ có thông tin đến báo chí.
Xem thêm