Tin nóng 24H: Hà Nội thay đổi lộ trình thu hồi xe máy cũ nát

Video
Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa điều chỉnh lại một số nội dung của đề án hạn chế xe ca nhân. Trong đó, nội dung "thu hồi xe máy cũ nát" ở giai đoạn 2017 – 2020, đã được thay đổi thành "điều tra, rà soát số lượng xe máy đã qua sử dụng theo năm sản xuất...".
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT