Tin nóng 24H: Lộ lí do cá chết hàng loạt trên hồ thuỷ điện Pleikrông

Video
Việc nuôi cá trên lòng hồ là do người dân tự phát, tự nuôi. Đồng thời, nguyên nhân cá chết được xác định do thiếu ôxy chứ không liên quan đến việc rút nước hay xả lũ.
Xem thêm

VIDEO MỚI NHẤT