Tin nóng 24h: Những việc Trump sẽ làm trên cương vị Tổng thống

Video
Sau khi nhậm chức, ông Donal Trump sẽ phải giải quyết một loạt vấn đề quan trọng cả đối nội và đối ngoại.