Tin nóng 24H: Ông Võ Kim Cự thôi làm đại biểu Quốc hội

Video
Với đa số tán thành, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua nghị quyết cho ông Võ Kim Cự thôi nhiệm vụ Đại biểu Quốc hội khóa XIV.
Xem thêm