Tin nóng 24H: Vụ phó 26 tuổi nói có 'bằng cấp đủ tiêu chuẩn'

Video
Ông Vũ Minh Hoàng cho rằng việc được làm ở Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ do năng lực, chứ không phải ảnh hưởng của mối quan hệ chú ruột ông là đại tá công an, Vụ phó An ninh - Quốc phòng.
Xem thêm