Tin nóng 24H: Xử lý lấn chiếm vỉa hè không phải một hai hôm là xong

Video
Về vấn xử lý lấn chiếm vỉa hè, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải lưu ý các đơn vị không làm theo phong trào, làm một hai hôm là xong mà cần phải làm thường xuyên, phải gắn với văn hóa người dân thành phố.