'Nhật ký của mẹ' và những bài hát về tình mẫu tử thiêng liêng

Tin văn hóa
Mẹ yêu, Mẹ tôi, Nhật ký của mẹ,... là những bài hát Việt ý nghĩa mà bạn có thể dành tặng mẹ.