Tình bạn giữa khỉ đầu chó mồ côi và chó vàng

Video
Josh Earl rất thích cưỡi trên lưng của Poocho giống như cách khỉ đầu chó con thường cưỡi trên lưng mẹ trong tự nhiên.

VIDEO MỚI NHẤT