Tình huống oái oăm: Cô gái kẹt chân dưới nắp cống vì mải dùng điện thoại

Video
Đang đi bộ trên đường nhưng lại quá chú tâm vào điện thoại, cô gái nhận ngay bài học đắt giá khi bị mắc kẹt, không thể thoát khỏi chiếc nắp cống.