Tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa Bavar 373 của Iran

Video
Tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa Bavar 373 của Iran