Tổ hợp trinh sát pháo binh hoạt động chiến đấu

Video
Nhà sản xuất vũ khí Rostec trưng bày phiên bản mới nhất tổ hợp trinh sát pháo binh tiên tiến tại triển lãm “Quân đội 2018” Nga. Đại diện Rostec cho rằng hệ thống này gọi là "Penicillin", cách mạng hóa trinh sát pháo binh như tên thuốc trong lĩnh vực y học.