Tòa nhà chọc trời lắc lư trong gió mạnh ở Mỹ

Video
Willis Tower, tòa nhà cao thứ 12 trên thế giới, được thiết kế để lắc lư từ 15 cm đến một mét trong điều kiện lộng gió ở Chicago.