Tòa nhà cổ 24 tầng làm bằng gỗ thông

Video
Với chiều cao ngoạn mục 100 m, ngôi nhà gỗ truyền thống của người dân tộc Thủy ở Quý Châu (Trung Quốc) có tổng cộng 24 tầng, trông tựa cung điện nguy nga giữa rừng.