Tòa nhà cổ 400 tấn được vận chuyển trên sông

Video
Người chủ mới bỏ ra khoảng một triệu USD để di dời Galloway, tòa nhà ba tầng xây từ thế kỷ 18.