Toàn cảnh cuộc thử nghiệm bom hạt nhân B61 E

Video
Toàn cảnh cuộc thử nghiệm bom hạt nhân B61 E