Tổng duyệt diễu binh phục vụ lễ 30/4: Trùng trùng quân đi như sóng

Video
Sáng 26/4 tại TP.HCM đã diễn ra buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cho lễ 30/4 với sự tham tham gia của lực lượng vũ trang nhân dân và các lực lượng quần chúng nhân dân đại diện cho các thành phần: cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong, công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ và các đoàn thể - lực lượng.