Tổng Giám đốc bơi hơn 2km qua sông mỗi ngày để... đi làm

Video
Năm 2004, ông Zhu (53 tuổi) bị mắc bệnh béo phì nên đã học bơi và giữ thói quen đi làm bằng cách bơi 2.200 mét qua sông Trường Giang.
Xem thêm