Top 5 cầu thủ Tý điển trai của bóng đá Việt Nam

Video
Văn Toàn, Duy Mạnh và Văn Đại là 3 trong số những cầu thủ tuổi Tý điển trai của bóng đá Việt Nam.