Trà cổ 7 triệu đồng một kg làm từ 1.000 hoa sen ở Hà Nội

Video
Để làm ra một kg trà sen giá 7 triệu đồng, bà Ngô Thị Thân chọn những hoa sen tốt nhất và trải qua 15 ngày ủ mới ra thành phẩm.