Trả tiền âm phủ cho khách Tây, tài xế taxi sẽ bị phạt thế nào?

Video
Các luật sư nhận định, nếu bị truy tố hình sự, tài xế taxi trả tiền âm phủ cho khách Tây có thể phải đối mặt án tù 3 năm.