Trại chim công ở Miền Tây thu 100 triệu đồng mỗi tháng

Video
Trong trang trại 1.000 m2 ở Tiền Giang, loại chim công xám có giá trị cao nhất, mỗi cặp hai năm tuổi được bán giá 120 triệu đồng.