Trại gần 100 con chồn hương ở Khánh Hòa

Video
Từ 6 con chồn hương, sau nhiều năm nuôi anh Phan Thanh Long ở Khánh Hòa có 90 con bán với giá chừng 10 triệu đồng mỗi cặp giống.