Trai làng Hà Nội mình trần 'cướp' cầu 18 kg

Video
Những quả cầu nặng 6-18 kg sẽ được trẻ em, người lớn làng Thúy Lĩnh (Hà Nội) giằng co trên sới cầu cổ truyền tổ chức trong ba ngày.