Trải nghiệm lái máy bay chiến đấu ở Las Vegas

Video
Tới trung tâm Sky Combat Ace ở Las Vegas, Mỹ, bạn sẽ được tự mình điều khiển và nhào lộn thoải mái một chiếc máy bay chiến đấu thực sự với phi công hướng dẫn ngồi sau.