Trải nghiệm tắm nước nóng chung ở Nhật Bản

Video
Tắm onsen là một trải nghiệm hấp dẫn du khách ở Nhật Bản dù có nhiều quy định buộc phải tuân theo.