Trải thảm đỏ đón cây dát vàng 10 tỷ xôn xao khắp chốn

Video
Siêu cây sanh "Đại thế vân tùng" trong chậu dát 5 cây vàng đặt trang trọng trên thảm đỏ, được căng dây bảo vệ ngày đêm.