Trầm Bê - từ kinh doanh lâm sản thành 'trùm' tài chính

Video
Từ giám đốc một công ty lâm sản, sau hơn 10 năm, ông Trầm Bê trở thành một "trùm" tài chính ngân hàng.

VIDEO MỚI NHẤT