Trạm cấp nước bỏ hoang cạnh khu dân cư thiếu nước

Video
Người dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội đang thiếu nghiêm trọng nước sạch sinh hoạt, trong khi cách đó không xa, đang tồn tại một trạm cấp nước sạch cả chục tỷ đồng nằm đắp chiếu trong hơn 10 năm qua.