Trầm mình dưới bãi bồi bắt sò mỏ vịt ở miền Tây

Video
Người dân Tiền Giang đợi thủy triều rút, ra bãi bồi trầm mình mò bắt vài chục ký sò mỏ vịt (đặc sản biển Gò Công) mỗi ngày, kiếm 100.000-500.000 đồng.