Trăm nghìn người xếp hàng để sử dụng toilet bằng vàng

Video
Đây quả là chiếc toilet độc đáo và đắt nhất hành tinh!

VIDEO MỚI NHẤT