Trăn khổng lồ dài 10m bị ô tô cán, dân hò nhau hiệp lực giải cứu

Video
Con trăn khổng lồ dài 10m bị ô tô cán, mắc kẹt dưới gầm xe, được người dân Palopo (Indonesia) hiệp lực giải cứu.