Trăn khổng lồ Nam Mỹ bò lổm ngổm trên mặt nước

Video
Con trăn Nam Mỹ khổng lồ này đang bò qua một con sông có tên Rio Xingu, Pará, phía bắc Brazil.
Xem thêm