Trang trại đào tiền ảo lớn nhất Bắc Mỹ

Video
Bitfarms tại Canada sở hữu 4.600 máy đào, hoạt động liên tục 24/7 với lợi nhuận vài triệu USD mỗi tháng và mua cả một công ty dịch vụ điện.

VIDEO MỚI NHẤT