Trang trại sản xuất điện từ chất thải lợn

Video
Ông Tom Butler (Carolina) tự thiết kế hố gas và hệ thống chuyển đổi phân của 6.000 con lợn thành điện năng, nhằm giảm chi phí sản xuất.

VIDEO MỚI NHẤT