Trang trại xương rồng hơn 10.000 cây

Video
Sau 10 năm hoạt động, anh Trần Kiến Thức (28 tuổi) TP Sa Đéc sở hữu trang trại chuyên canh các loại xương rồng với hơn 10.000 cây.