Tranh chấp đất mai táng, hàng xóm thân thiết vác mã tấu chém nhau

Video
Nghi ngờ hàng xóm chôn cất người thân qua phần diện tích đất của nhà mình, ông Hùng dùng mã tấu chém trọng thương hàng xóm.