Trẻ em ngoại thành Hà Nội bơi trong nước lũ

Video
Nước sông Bùi dâng tràn đê bao khiến xã Nam Phương Tiến, Chương Mỹ (Hà Nội) chìm trong biển nước. Trẻ em không có chỗ chơi đành nô đùa dưới dòng nước.