Trêu nhầm thanh niên đang 'thất tình' trên cầu và cái kết đắng

Video
Trong cuộc sống không phải ai cũng thích đùa, sai người sai luôn cả thời điểm sẽ nhận những cái kết cay đắng.