Triều cường lịch sử ở miền Nam còn kéo dài đến khi nào?

Video
Triều cường đạt mức kỷ lục ở khu vực Nam Bộ trong hơn 40 năm qua, gây ngập úng nghiêm trọng và vỡ một số bờ bao bảo vệ.