‘Trinh nữ đầm lầy’ xâm lấn hồ Trị An

Video
Cây mai dương còn có tên gọi 'trinh nữ đầm lầy' là loài cây ngoại lai gây nguy hại, xâm lấn 17.000 ha vùng bán ngập hồ Trị An.