Trợ lý ảo Google Assistant sẽ gọi điện thay người dùng

Video
Trợ lý ảo Google Assistant sẽ gọi điện thay người dùng